Follow TV Tropes

Following

Nl / Anti-Held

Go To

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/Bats_with_gun_7743.jpg

"Laat je moraliteit nooit verhinderen dat je doet wat juist is."
- Salvor Hardin, "The Traders", Foundation (1951)
Advertisement:

Een archetypisch karakter dat bijna net zo gewoon is in moderne fictie als de Ideale Held, een antiheld is een protagonist die het tegenovergestelde heeft van de meeste traditionele kenmerken van een held. Ze kunnen verward, ineffectief, misleid of alleen maar apathisch zijn. Vaker is een antiheld slechts een amoreel buitenbeentje. Hoewel helden typisch conventioneel zijn, kunnen antihelden, afhankelijk van de omstandigheden, mogelijk preconventioneel (in een "goede" samenleving), postconventioneel (als de overheid "slecht" is) of zelfs onconventioneel zijn. Niet verwarren met de schurk of de Grote Slechterik, die de tegenstander van de Helden is (en Anti-Helden trouwens).

De meeste zijn aan het cynische einde van het Glijdende Schaal Van Idealisme Versus Cynicisme.

Er zijn net zoveel variaties op Anti-Helden als er voor normale helden zijn. Enkele veelvoorkomende attributen zijn: zelden spreken, een loner zijn, extreme celibaat of extreme sexuele activiteit, problemen met de ouders, af en toe Slechte Dromen en flashbacks met betrekking tot een Donker en Moeilijk Verleden die vele vormen kan aannemen, afhankelijk van de betreffende Anti-held; en in staat zijn om het verhaal van hun leven te vertellen via elk nummer van Nick Cave. Sommigen zullen de schurk niet redden, maar ze zullen wel de hond neerschieten, en ze zullen niet aarzelen om iedereen die hen bedreigt te doden.

Advertisement:

Andere personages kunnen proberen de waarde van meer traditionele heroïsche waarden door De Kracht van Vriendschap op hen te laten inwerken, maar deze lessen hebben vaker de neiging om af te ketsen dan om te blijven.

Wat amorele antihelden leren, als ze in het verloop van het verhaal überhaupt iets leren, is dat een bestaan ​​verstoken van absolute waarden veel isolatie biedt. Wat naar hun smaak kan zijn. Waag Het Niet Mij te Betreuren! komt vaak voor, en dankbaarheid kan afgeslagen worden met Denk er Niets van(gewoon om met rust te worden gelaten).

Deze komen vaak voor in deconstructies van traditioneel heroïsche genres. Terwijl de met problemen worstelende, imperfecte protagonist meer respect en sympathie begint te krijgen dan de indrukwekkende-maar-onmogelijk-om-aan-te-relateren onoverwinnelijke superheld, worden "anti" helden nu gezien als een volkomen geldig type held op zich.

Advertisement:

Soms zijn ze niet de "ster" (protagonist), maar dienen ze als De Rivaal of Waardige Tegenstander van de hoofdrolspeler en zijn ze geneigd een OnverwachtPopulaireFactor te worden terwijl fans genieten van hun interacties met de hoofdrolspeler. Als ze deel uitmaken van een Groep Van Vijf zullen ze zeker De Lansier zijn. Goedgezinden kunnen een Deuteragonist worden of krijgen op zijn minst Een Dag In de Schijnwerpers om de fans te plezieren.

De term wordt tegenwoordig losser gebruikt dan vroeger, tenminste op Deze Wiki. In één definitie van het woord is de aantrekkingskracht van een antiheld dat ze vaak heel letterlijk een held zijn: namelijk; ze doen heldendaden. Maar terwijl Superman, Wonder Woman, Hercules en vele andere conventionele helden beide de fysieke en morele mogelijkheden hebben om het te doen, heeft een antiheld bijna nooit allebei.

Anti-Helden zijn verspreid over het moreel karakter spectrum, neigend naar neutrale typen.

Traditioneel, in literaire analyse, was de betekenis van antiheld in feite het tegenovergestelde van het nu gangbare gebruik, zonder de elementen die een held "cool" maken in plaats van de elementen die ze "goed" maken. Willy Loman en Shinji Ikari zijn archetypen van deze vorm.

Als je hierheen bent gestuurd door een werk dat verwijst naar iemand als een "Type-I"-antiheld (enzovoort), dan hebben ze het over Analysis.Anti Hero, een subpagina van deze. Omdat die nummers niet langer worden gebruikt, zelfs niet op die pagina, moeten ze worden vervangen door een toepasselijk betiteld type.

Karaktertypen die bijzonder toegankelijk zijn voor anti-heldendom (alhoewel velen een hoop regelrechte helden bevatten, net zoals schurken) zijn onder andere:

Vergelijk Anti-Schurk. Een personage dat een Wild Card of een Heel–Face Revolving Door is, kan zowel een Anti-Held als een Anti-Schurk zijn, afhankelijk van of ze al dan niet voor of tegen de protagonist zijn op dat moment. Voor een verzameling van deze helden, ga je naar Antihelden Team.


[Engels: Anti-Hero]

Alternative Title(s): Anti Hero

Top