Follow TV Tropes

Following

Nl / Anti-Schurk

Go To

"Vlad was een van die oude slechteriken met eer en moraal, waardoor hij bijna een van de goeden was. Niemand van ons was een heilige."

Een Anti-Schurk is het tegenovergestelde van een Anti-Held - een schurk met heroïsche doelen, persoonlijkheidskenmerken en/of deugden. Hun gewenste doelen zijn meestal goed, maar hun middelen om daar te komen zijn slecht. Als alternatief kunnen hun gewenste doelen slecht zijn, maar op een persoonlijk niveau veel ethischer of moreler dan de meeste schurken en gebruiken ze dus vrij goedaardige middelen om het te bereiken, en kunnen ze soms heldhaftig zijn. Ze kunnen ook iemand of iets zijn waarvan de gewenste doelen of middelen helemaal niet "slecht" zijn, maar hun acties zijn eenvoudig in strijd met die van degene die de hoofdrolspeler lijkt te zijn.

Advertisement:

Ze bereiken vaak een soort kritische massa waardoor ze meer goed zijn dan normale schurken, maar niet helemaal helden, waardoor de grens tussen held en schurk vervaagt op dezelfde manier als een Anti-Held, maar door vanuit de tegenovergestelde richting te komen. Ook voeren ze zelden een volledige ommekeer van slecht naar goed uit, of als ze dat doen, blijven ze worstelen met hun gemene impulsen.

Anti-Schurk is een poging om een ​​schurk te verlichten in tegenstelling tot een Anti-Held, die de neiging heeft de held donkerder te maken. Zij aan zij kan het heel moeilijk worden om ze uit elkaar te houden. De enige reden dat sommigen zelfs maar als kwaad worden beschouwd, is omdat ze de Aangewezen Schurk zijn. Ondanks deze humaniserende karakterisatie zijn ze zelden minder gevaarlijk. Helden zouden bijvoorbeeld niet weten wat ze kunnen verwachten als hun vijand bezorgdheid laat zien en dan hun reputatie aanvalt, zonder hen een excuus te geven om hen doden te rationaliseren.

Advertisement:

De meesten van hen zijn zich er waarschijnlijk van bewust dat wat ze doen "slecht" is, in tegenstelling tot de blinde Knight Templar, maar dat ze proberen een façade van goede publieke reputatie te behouden, vaak door zich in te laten met Pragmatisch Schurkendom. Ze zullen het als haalbare middelen tot (mogelijk) goed einde zien.

Het kan ook mogelijk zijn om een ​​normale schurk na verloop van tijd in een Anti-Schurk te veranderen door hun Start of Darkness uit te werken, door hen een Cynicism Catalyst, een Morality Pet, of afleveringen waarin hij iets goed doet te geven, of anders hem retconnen in overgave. Een Freudiaans Excuus kan hun acties verklaren, maar verandert ze bijna nooit in een Anti-Schurk als er niets goed is aan hun huidige motivaties.

Zie ook de Glijdende Schaal van Antischurken.   Karaktertypen die bijzonder vatbaar zijn voor anti-schurkenstaten en ze als zodanig classificeren (hoewel velen ook hun deel van platte schurken en helden hebben) zijn onder meer:

Advertisement:

Zie ook Villain Protagonist, Hero Antagonist en Minion with an F in Evil, evenals No Place for Me There. Een andere manier voor de Anti-Schurk om de conventionele moraliteit te overstijgen, is volkomen beperkingen opzij te zetten en een morele vloeibaarheid te bereiken die voorkomt dat hij het Moral Event Horizon overstijgt en The Unfettered wordt. Zie de Sliding Scale of Anti-Villains voor een brede beschrijving van wat Anti-Schurken kunnen zijn. Vergelijk Sympathy for the Devil en Satan Is Good. Zie ook Evil Virtues.

Vergelijk en contrasteer Nominal Hero, een personage dat vaak in essentie een slechterik is die voor de helden werkt, omdat Even Evil Has Standards. Verwar Anti-Schurken niet met leden van de Anti-Villain-League.  


Voorbeelden:

     Webanimatie 
  • Red vs. Blue: Revelation heeft Agent Washington die pas na de bemanning van Blood Gulch Epsilon terugbrengt naar de voorzitter, zodat hij niet naar de gevangenis hoeft. Daar komt nog bij dat de enige reden dat hij Epsilon in de eerste plaats moet krijgen, is omdat Caboose Epsilon niet voor het gerecht heeft gebracht zoals Wash hem zei.
  • DemonKing uit TOME heeft echt alleen het geld nodig om terug naar school te gaan, oké?

[Engels: Anti-Villain]

Alternative Title(s): Anti Villain

Top