Follow TV Tropes

Following

Nl / Allemaal In De Handleiding

Go To

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/zelda_2_backstory_5390.jpg
Boven: Je ziet hoe episch tragisch de Save the Princess plot is.
Onder: Je drukte waarschijnlijk op "Start" voordat je deze tekst überhaupt kon lezen.

"De naam van deze wereld is overigens Nalthis. Mistborn speelt zich af in een wereld genaamd Scadrial, en Elantris in een wereld die bekend staat als Sel. Zie het plezier dingen die je leert door annotaties te lezen?"
Advertisement:

Informatie die niet wordt genoemd in een specifiek werk, maar alleen wordt gevonden in aanvullend materiaal of in andere werken binnen de franchise. De betekenis van de info varieert; het kan van alles zijn, van kleine achtergrondverhalen die duiden op ondergeschikte punten, tot informatie die van cruciaal belang is voor het begrijpen van de plot.

Veel anime OVAs op basis van een manga beginnen bijvoorbeeld met In Medias Res en verklaren zichzelf zelden onder de aanname dat een OVA (een incidentele testrun voor een serie) doorgaans wordt bekeken door iemand die de oorspronkelijke manga heeft gelezen.

Andere informatie is te vinden in tekstromans, videogames, radiodrama's en image songs, omdat de hele franchise als een pakket wordt behandeld. Maar als je daar niet het geld voor hebt, zijn er altijd TV Tropes en Die Andere Wiki. Wanneer gedaan tot het uiterste, dan besteden fans bakken met geld.

Advertisement:

Vrij gebruikelijk in anime en grotendeels onbekend in Amerikaanse shows, hoewel het gestaag snelheid lijkt te winnen met shows zoals Lost. Het is echter heel gewoon in Amerikaanse stripboeken vanwege de zekerheid dat de stereotiepe fan obsessief genoeg is om aanvullend materiaal te verzamelen (zie Ultimate Universe). Dit geldt ook voor de uitgebreide achtergrondverhalen die veel videogames uit de jaren tachtig bevatten in bijbehorende stripboeken of novellen.

Een veelgehoorde reactie op mensen die klagen dat The Film of the Book geen steek houdt, is dat ze het boek hadden moeten lezen. Natuurlijk is er onenigheid over of dit eerlijk is; sommigen geloven dat een film op zich moet staan, terwijl anderen vinden dat degenen die voldoende moeite in klagen willen stoppen die beter aan het lezen besteden.

Advertisement:

Verwante tropen omvatten:

  • All There in the Script / Allemaal In Het Script is een nauw verwante trope voor wanneer de namen van personages of andere dingen niet worden onthuld in het werk, maar kan worden gevonden in andere materialen zoals productiescripts, aanvullend materiaal, ondertiteling, enz.
  • Adaptation-Induced Plot Hole / Adaptatie Geinduceerd Plotgat, wanneer een Plot Hole in een aangepast werk het gevolg is van het weglaten van wat informatie uit het bronmateriaal
  • Deleted Scene / Verwijderde Scene (in gevallen waarin plotgaten en dergelijke worden veroorzaakt doordat de relevante informatie zich in een scène bevindt die in de loop van de tijd is afgekapt of om andere redenen)
  • Guide Dang It! / Gidsverdorie, wanneer het bijna onmogelijk is om vooruitgang te boeken in een spel zonder informatie die moeilijk of onmogelijk te vinden is in het spel zelf, en moet worden opgezocht uit een gids of een andere externe bron
  • Woord Van God, waarbij informatie die niet in een deel van de franchise wordt vermeld door de maker wordt vermeld met behulp van een buitenaards formaat, zoals een interview of een persoonlijke blog

Niet verwarren met Read the Freaking Manual, dat verwijst naar het overzicht van het niet lezen van de handleiding ondanks dat deze belangrijke praktische informatie bevat.


[Engels: All There in the Manual]

Alternative Title(s): All There In The Manual

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report