Follow TV Tropes

Following

Nl / Deconstructie

Go To

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/tomjerry_6855.jpg

"Soms denk ik wel eens dat je het leuk vindt om die kleine genietjes af te breken."
"Het is uiteindelijk een hele kunst, en ik ben er erg goed in. Maar leuk vinden? Nou, misschien wel. Als ze naderhand de stukken weer op hun plaatsen weten te krijgen en ze er beter van worden, dan wel."
Ender's Game over deconstructie en Restructie
Advertisement:

"Deconstructie" betekent letterlijk "iets uit elkaar halen". Wanneer het wordt toegepast op tropes of andere aspecten van fictie, betekent deconstructie een ​​trope uit elkaar halen om de betekenis en relevantie voor ons in Het Echte Leven beter te begrijpen. Dit betekent vaak het doorzoeken van de inherente contradicties van een trope en het verschil tussen hoe de trope in dit ene werk verschijnt en hoe het zich verhoudt tot andere relevante tropes of ideeën, zowel in fictie als Het Echt. De eenvoudigste en meest gebruikelijke methode om deconstructie toe te passen op tropes in fictie bij het algemeen publiek en fans, en de methode die het meest relevant is voor TV Tropes, neemt de vorm aan van de vraag: "Hoe zou deze trope zich ontwikkelen met consequenties uit het echte leven die daarop worden toegepast?" of "Wat zou ervoor zorgen dat deze trope in Het Echte Leven verschijnt?"

Advertisement:

Dit betekent niet dat magie en andere fantastische of futuristische elementen, of andere tropes moeten worden verwijderd of aangevallen omdat ze niet overeenkomen met hun eigen pretenties van een met zichzelf consistente realiteit, natuurlijk. Hoewel soms gezien als een agressieve aanval op de betekenis of entertainmentwaarde van een werk of tekst, gaat deconstructie niet echt over het nemen van oordeel (en in feite werd de term "deconstructie" gekozen over de Duitse term "Dekonstruktion" om zorgvuldige aandacht te suggereren voor de details binnen een tekst, in plaats het werk met geweld van alle betekenis ontdoen). Het betekent dat alle bestaande elementen van een werk worden behouden zonder de Rule of Cool, Rule of Drama, Rule of Funny, enzovoort, om te zien welke verborgen veronderstellingen het werk gebruikt om zijn punt te maken. Soms zul je horen dat dit wordt aangeduid als "volledig recht gespeeld", en het kan worden gezien als een werk serieuzer nemen op zijn eigen voorwaarden dan zelfs het werk zelf doet, met als doel om verborgen betekenissen bloot te leggen in de tekst.

Advertisement:

Bijvoorbeeld, in Dungeons & Dragons, als een geestelijke het vijfde niveau bereikt, krijgt hij de vaardigheid om voedsel en water maken in te zetten. Normaal gesproken wordt de impact die dit zou hebben op een samenleving (met name een middeleeuwse of pseudo-middeleeuwse) volledig genegeerd. Een deconstructie zou onderzoeken hoe een samenleving op die vaardigheid zou reageren.

Merk op dat terwijl deconstructies vaak donkerder, ruiger, verdrietiger en cynischer uitkomen dan de normale versie, er geen reden is dat ze dit moeten zijn. Terwijl het proces van deconstructie dingen kan onthullen waar we om een ​​reden niet aan dachten - een belangrijke factor die bijdraagt ​​aan waarom ze vaak neigen naar een depressieve toon - zijn deconstructies vrij om overal op de Sliding Scale of Idealism vs. Cynicism te bestaan. Uitgaand van het bovenstaande voorbeeld van Dungeons & Dragons zou een cynische deconstructie betekenen dat de voedselproducerende geestelijken ofwel tot slaaf genomen worden voor hun krachten of de heersende klasse worden in een Dystopie, terwijl een idealistische deconstructie de verlichting zou inhouden van schaarste en ontberingen op basis van klasse. Elk van beide is helemaal geldig.

En hoewel het klopt dat dystopische settings en uitkomsten een grotere hoeveelheid conflict en dus veel beter verhaalvoer hebben dan positieve varianten, een deconstructie een cynische kijk geven voor het plot alleen is niet nodig; een verhaal kan vol zitten met conflicten en in het algemeen toch een idealistisch wereldbeeld hebben. Bijvoorbeeld, de samenleving na de schaarste die zojuist is beschreven, klinkt misschien niet als een interessante plek om een ​​verhaal over te schrijven, maar een schrijver kan het nog steeds een prominente toevoeging maken door het verhaal te laten opbouwen naar die uitkomst, bijvoorbeeld door de middeleeuwse samenleving te laten zien worstelen met schaarste en/of de geestelijke na te volgen terwijl hij geleidelijk de kunst van voedsel-creatie magie leert gedurende het verhaal, met de setting gezuiverd van de problemen rondom schaarste op of nabij de climax van het verhaal, en post-schaarste een realiteit in het universum wordt.

Soms zijn de beste voeders voor deconstructie in een verhaal of een setting niet de hoofdthema's, maar de aspecten die het minst of helemaal niet worden besproken. Bijvoorbeeld een werk waarin gender, seksualiteit, armoede, ras, de politiek, enz. belangrijk had moeten zijn maar nooit voldoende is behandeld, is rijp voor een deconstructie. In tegendeel, een werk dat probeert preventief te voorkomen dat het op deze manier wordt gedeconstrueerd door te stellen dat bepaalde onderwerpen niet worden behandeld omdat ze specifiek irrelevant zijn voor het verhaal/de setting, wanneer er eigenlijk geen goede reden is dat ze niet relevant zouden moeten zijn, is ook rijp voor deconstructie.

Merk ook op dat Darker and Edgier, Rule of Drama en Cynicism Tropes op zichzelf een werk niet in een Deconstructie veranderen, zelfs als het betekent dat je laat zien hoe donker en ruig iets kan worden gemaakt. Er zijn veel donkere, ruige en dramatische tropes die worden gebruikt zonder ooit de betekenis achter hen te onderzoeken, of hun realistische implicaties. Hoewel sommige van de meest geprezen werken in hun respectieve genres deconstructies zijn, en veel deconstructies donkere, cynische en dramatische stijlfiguren gebruiken in de setting, is het zorgvuldige gebruik en de analyse hiervan hetgene waardoor ze worden geprezen, niet omdat ze gewoon die tropes in zich hebben. Zie Not a Deconstruction.

Reconstructie is wanneer de trope zijn fouten erkent en daarna weer in elkaar wordt gezet, meestal op een manier die de trope versterkt. Denk aan deconstructie als het uit elkaar halen van je kapotte automotor en reconstructie als het weer samenvoegen zodat het weer goed loopt. Deconstructie en reconstructie kunnen Cyclic Tropes worden. Er wordt een reeks conventies opgesteld (de eerste "constructie" van het genre of de ideeën die in het verhaal worden gebruikt), deze reeks conventies wordt rechtoe rechtaan gespeeld totdat een auteur zich verveelt of gefrustreerd raakt over de implicaties die de fantasie met zich meebrengt en besluit om ons de onwerkbaarheid van deze conventies te tonen door middel van een deconstructie. Bovenop de ruïnes wordt een meer realistisch verhaal (dat wil zeggen één die de kritiek van de eerdere deconstructie accepteert) opgebouwd via reconstructie en in de toekomst wordt dit verhaal gedeconstrueerd, enz. Cycli van deconstructie en reconstructie zijn een belangrijk element in hoe genres en tropes evolueren. In de filosofie is deze evolutie ook bekend als thesis-antithese-synthese.

Herinnering: voordat je iets als deconstructie labelt, controleer of het eigenlijk realistisch is.

Zie ook Reality Ensues voor wanneer dit tijdelijk gebeurt, meestal voor humor in plaats van deconstructie, en Fridge Horror, wat mensen vaak denken van deconstructie: het onthullen van hoe angstaanjagend en donker iets echt is door er grondig over na te denken.


[Engels: Deconstruction]

Alternative Title(s): Deconstruction

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report