Follow TV Tropes

Following

Nl / Bitterzoet Einde

Go To

"Dit was een vrolijk verhaal. Maar... het kon nog steeds heel wat vrolijker zijn..."

Eindelijk overwinning! De Big Bad is eindelijk verslagen, de wereld is gered, alle jonkvrouwen in nood en onschuldige omstanders zijn gered en de helden zijn klaar om hun beloning te krijgen, hun grote liefdes te zoenen en weg te lopen in de richting van de ondergaande zon ...

... overwinning, echt? Waarom voelt niemand er dan wat voor om te juichen? Waarom is de atmosfeer zo doordrenkt van melancholie? Waarom merk je dat je zowel je verliezen als je winst meetelt?

Advertisement:

Ergens tussen de Happily Ever After en het Verdrietig Einde gebeurt het bitterzoete einde als de overwinning voor een grote prijs komt, wanneer, om welke reden dan ook, de helden niet ten volle kunnen genieten van de beloning van hun acties, wanneer een onherroepelijk verlies plaatsvond tijdens de gebeurtenissen; en niets zal ooit weer hetzelfde zijn. Een Bitterzoet Einde eindigt nog steeds op een hoopvolle toon, maar een die vermengd is met droefheid en nostalgie. Vaak zijn dergelijke eindes het resultaat van een plot waarin een volledig gelukkig einde onmogelijk wordt. (Objectief bekeken hebben sommige Vrolijke Eindes meer dingen verloren of onherroepelijk gebroken dan sommige Bitterzoete Eindes. Deze trope beroept zich meer op de stemming dan op een dergelijke objectieve afweging van zaken.)

Advertisement:

Enkele specifieke gevallen van Bittersweet Endings zijn:

Bitterzoete eindes kunnen aan beide zijden van het Sliding Scale of Idealism vs. Cynicism vallen. Ze komen vaak naar voren in High Fantasy, om voor de hand liggende redenen - een epos dat eindigt met de overwinning van de held op de ultieme Big Bad en het brengen van vrede en welvaart in het land, maar tegelijkertijd komt het verslaan van de ultieme Big Bad niet altijd zonder offers, of de meeste of alle personages sterven aan het einde of de personages zijn niet zeker over wat ze nu moeten doen. Soms zijn dit werelden en verhalen waar je een vrolijk einde kunt verdienen, hoewel het niet precies zal zijn wat er staat. Laat zich ook zien waar te veel romantische interesses worden geïntroduceerd, want met één held is het verhaal gedoemd te eindigen op deze manier of met No Romantic Resolution, omdat een pijnloze oplossing meestal onmogelijk is.

Soms vereist de Aesop van een verhaal een bitterzoet einde om effectief te zijn. Voor bepaalde zaken is dit de enige manier om het punt over te brengen zonder dat het effect wordt ondermijnd door andere tropes zoals de Everybody Laughs Ending.

Kortom, als de personages slechter af zijn dan toen ze begonnen, is het een Verdrietig Einde. Als ze beter af zijn (of op zijn minst status-quo behouden is), maar het werk eindigt nog steeds op een weemoedige toon, is het een bitterzoet einde. Een andere manier om erover na te denken is dat als het hoofdconflict van het verhaal wordt opgelost ten gunste van de protagonisten, maar met grote opoffering, het een bitterzoet einde is. Een Verdrietig Einde vereist dat de helden falen en dat het conflict wordt opgelost met niets goeds aan het einde, als het al überhaupt is opgelost.

Vatbaar voor Meaningful Funerals, Wartime Weddings en To Absent Friends, en het hebben van Babies Ever After en Someone to Remember Him By resulteert in Dead Guy Junior.

Vergelijk met Pyrrhic Victory, waar de wereld wordt gered, maar de kosten van het winnen verlammend zijn voor de overwinnaars.

Contrasteer met "Ray of Hope" Ending, waarbij de slechterik de overhand heeft, maar niet alles verloren is. Ook met Esoteric Happy Ending, waarbij de auteur het duidelijk bedoelde dat het vrolijk, mooi en opbeurend was ... maar de lezers het niet zo zien.

Wees voorzichtig met het toevoegen van voorbeelden uit het echte leven.

Merk op dat als een einde-trope, de volgende voorbeelden bezaaid zijn met ongemarkeerde spoilers.


[Engels: Bittersweet Ending]

Alternative Title(s): Bittersweet Ending

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report