Follow TV Tropes

Following

Nl / Magie Versus Wetenschap

Go To

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/the_data_so_far1_9793.png
" Wetenschap is een manier om te praten over het universum met woorden die het verbinden met een gemeenschappelijke realiteit. Magie is een manier om met het universum te praten met woorden die het niet kan negeren. De twee zijn zelden compatibel."
Magie wordt vaak gezien als het rijk van de mystiek en een complete schending van de wetenschappelijke wetten. Wetenschap wordt vaak gezien als het rijk van materialisme en technologie. De twee worden vaak gezien als tegenpolen die niet te mengen zijn. Als magie de overhand heeft is het de wetenschap die faalt en als wetenschap de overhand heeft dan is het de magie die faalt. Deze trope bouwt op potentiële factoren die ervoor zorgen dat “magie” en “wetenschap” gescheiden worden in een werk. Let wel op de regels van Clarkes Derde Wet en de omgekeerde regel. Er is hier geen verschil wat betreft het concept, behalve wat betreft hun presentatie in het verhaal.
Advertisement:

In veel verhalen wordt moderne technologie (vaak “wetenschap" genoemd) tegenover de wil van een persoon die het universum beïnvloedt (vaak “magie" genoemd) geplaatst. Deze breuk kan leiden tot De Oorlog Tussen Magie En Technologie. Beide partijen proberen elkaar dan te elimineren. In verhalen zijn er verschillende redenen voor de breuk, die hier worden opgesomd:

  • Magie speelt vals in Fysica: Magie, en de gebruikers ervan, maken lokale gebieden waar de wetten van de fysica anders dan normaal functioneren. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor storingen in machines (maar alleen machines boven een technologische drempel). Door bijvoorbeeld het verbrandingspunt van de atmosfeer te veranderen, werken auto’s niet meer. De gebruiker zou ook aan de hand van een magisch aura elektromagnetische golven vernietigen.
  • Advertisement:
  • Magie is Mysterieus: Magie volgt de regels niet, dus de wetenschap zal het nooit kunnen verklaren. Dit scenario werkt vaak het beste met Wilde Magie (magie die wel opgeroepen wordt door de tovenaar, maar niet in bedwang wordt gehouden) en Toverij (een goddelijk wezen kiest welke spreuk er wordt opgeroepen). De magie wordt niet aangeleerd door te studeren: het wordt een Geïnformeerde Eigenschap.
  • Magie is een Ideologie: Magie en wetenschap kunnen perfect samen bestaan, maar tovenaars en wetenschappers kunnen elkaar absoluut niet luchten. Rivaliteit of hoogmoed zorgt ervoor dat iedereen aan een bepaalde kant zich alleen specialiseert in zijn eigen domein en de andere kant compleet negeert. Soms kan dit conflict subtieler zijn: tovenaars willen kennis geheim houden terwijl wetenschappers het juist met iedereen willen delen. Aan welke kant de goeieriken staan hangt ervan of de auteur (of de lezers/kijkers) vinden dat er dingen zijn die de mensheid nooit mocht weten...
  • Advertisement:
  • Magie is een Natuurlijke Wet van de Dimensie of juist niet: Dit hangt af van de dimensie van Het Multiversum waarin je je momenteel bevindt. In Wereld A kun je bliksem schieten uit je handpalmen, terwijl in Wereld 1 het omgekeerde gebeurt. Het wordt plots wel erg moeilijk om te industrialiseren als olie en steenkool simpelweg niet werken zoals in de echte wereld.

Vergelijk met de volgende tropes: Doing In the Wizard gebeurt wanneer dat wat er uitziet als een magisch fenomeen wordt verklaard met wetenschap. Doing in the Scientist gebeurt wanneer een wetenschappelijke afwijking verklaard wordt met magie. Maybe Magic, Maybe Mundane gebeurt wanneer het fenomeen door geen van beide kanten voldoende verklaard kan worden en de personages weten het gewoon niet. Fantastic Science gebeurt wanneer de wetenschapper magie bestudeert. Post-Modern Magik gebeurt wanneer de magie een technologisch kantje krijgt.

Unequal Rites gaat over een conflict tussen Magie A en Magie B. Indien je zocht naar een trope waar tovenaars en wetenschappers ook echt gaan vechten, zie The Magic Versus Technology War. Science Fantasy is een genre dat wetenschap en magie mengt en kan al dan niet zo’n oorlog bevatten. How Unscientific! is een schending van Genre Consistency dat ervoor zorgt dat een werk tijdelijk Science Fantasy wordt.


[Engels: Magic Versus Science]

Alternative Title(s): Magic Versus Science

Top