Follow TV Tropes

Following

Quotes / Alfred J. Kwak

Go To

"Pico bello!"
Alfred's Catchphrase

"You're going to die."
Dolf just before shooting at Lispel.

" Scheisse!"
Prof. Paljas

"That's Mr. Jellyfish to you."
Lispel (who isn't even a jellyfish) to his chauffeur

"Arbeit macht frei."
Dolf about what he's going to do with the imprisoned enemies of the NCP (German dub only)

ik vliegt,ik waggel en ik zwem
ik kwek voor jou en ik kwak voor haar
ik snater heel wat bij elkaar,
Advertisement:
En als jij een liedje voor mij zingt
Dan plonst, dan duikt ie en dan zwemt
Hij wat voor hem
Spetter, pieter, pater, lekker in het water,
Ga maar vast naar huis, ik komt een druppel later,
Spetter, pieter, pater, lekker in het water,
Ga maar vast naar huis, ik kom een druppel later,
Herman Van Venn singing the show's theme song "Spetter Pieter Patter" note 

Ik ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit
Ik was wel vaker vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Maar zo behoorlijk vrolijk
Was ik tot nog toe nooit
Soms ben ik ongelukkig
Ontzettend ongelukkig
Soms ben ik ongelukkig
Dan sterf ik van verdriet
Ik ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk, zo vrolijk
Ik ben behoorlijk vrolijk
Zo vrolijk was ik nooit
Herman Van Venn singing the show's credits song "Zo Vrolijk" note 
Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report