troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Eo: Legendaj Tropoj
Tiu ĉi estas listo de la plej konataj kaj frekvente menciataj tropoj. Se vi estas nova ĉe TV tropoj, tiu ĉi listo aldonos bonan bazon por kompreni nian... nu... strangan vortoprovizon.

Aliflanke, se vi estas veterana Eo/Tropisto kaj vi ne jam konas tiujn ĉi tropojn, tiu ĉi listo eble trovigas al vi informon.

La plejmulto de individuaj komunikiloj havas propran specialan vortoprovizon kaj tropoj - rigardu tiun sekcioj por detaloj.
Laŭ aboca ordo, ni petas.

Esperantigitaj Titoloj


Anglaj Titoloj


    Eo/Vikiaj TropojArto Imitas Vivon

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
30569
3