troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Eo: Arto Imitas Vivon
Foje, televidaĵo faras ion, kio okazas en Vera Vivo. Malkutime, aliaj televidaĵoj rimarkas pri ĉi-tio, kaj tiam vi havas reokazan tropon, kio spegulas la veran mondon. Listigita ĉi-tie, por via oportuno, estas iuj ekzemploj.

La malluma flanko de tiu ĉi tropo okazas en Prenis De La Kapfrazoj.

Kiam ĝi estas la malo, vi havas okazaĵon de Realeco Estas Malrealeco. Se geuloj mistifikiĝas, estas ĉar Televido Neniam Mensogas.


Legendaj TropojEo/Vikiaj TropojChefpagho

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1158
3