YMMV / Hitler Rantshttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HitlerRants