YMMV / Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SuperRobotMonkeyTeamHyperForceGo