YMMV / pop'n music

Tropes

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PopnMusic