Follow TV Tropes

Following

Pl / Bojowa Dziewczyna

Go To

Bojowa Dziewczyna to, mówiąc oględnie, kozak w zgrabnym dziewczęcym ciele: postać płci pięknej która odznacza się ogólną sprawnością fizyczną i sprawnością w posługiwaniu się pięściami, nogami i rozmaitymi innymi rodzajami Broni Do Wyboru.

Bojowa Dziewczyna to nie Dziewica Zagrozona, nie czeka na rycerza-wybawcę, nie ratuje tylko siebie, nie rozwiązuje problemów przy pomocy gadki czy uroku. Wszystko problemy ma zwyczaj załatwiać sposobem fizycznym, i nawet jeśli jest z niej Bojowy Terapeuta, nie masz gwarancji, że najpierw spyta, a potem przywali.

Advertisement:

Podrzędne motywy:

Wiek:

Uzbrojenie lub metoda:

Towarzystwo:

Praca:

Skontrastuj z Falszywa Bojowa Dziewczyna: widowni wmawia się, że to Bojowa Dziewczyna, ale nigdy tego nie widać. Porównaj ze Zla Bojowa Dziewczyna, jej złym odpowiednikiem.


Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report