Follow TV Tropes

Following

Pl / Nie Zadzieraj Z Babcia

Go To

Drobna staruszka zostaje zaatakowana. Drobna staruszka kopie tyłki napastnikom. Morał? Nie zadzieraj z babcią.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report