Follow TV Tropes

Following

Pl / Dama Orezna I Bojowa

Go To

Dama Orężna I Bojowa jest wojowniczka plci pieknej z gracją i powściągliwością nie mającymi nic wspólnego z brutalną siłą.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report