Follow TV Tropes

Following

Pl / Inwazja Obcych

Go To

Hej, hej, Mars atakuje
Żadnej litości nie czuje
Hej, hej, Mars napada
Owoce pracy naszej zjada
Kazik Staszewski, "Mars napada"

Istoty z kosmosu przybywają podbić Ziemię. Jeden z najstarszych motywów fantastyki.

Może się to odbyć na kilka sposobów:

Niekiedy w walce z najeźdźcami pomagają ludzkości dobrzy kosmici. Niestety, najczęściej są oni o wiele słabsi i/lub mniej liczni od agresorów; przecież gdyby dorównywali im potęgą, ludzkość przestałaby grać najważniejszą rolę w fabule. Zdarza się też Dobroduszna Inwazja Obcych — wówczas to właśnie dobrzy kosmici są najeźdźcami.

Inwazja obcych jest często alegorią jakiegoś ziemskiego konfliktu, zaczerpniętego z historii bądź też mogącego wydarzyć się w przyszłości. Zwłaszcza motyw infiltracji szczególnie często stanowi metaforę dla wpływów komunizmu.

Advertisement:

Motyw ten, w jego dzisiejszej formie, stworzył H. G. Wells w powieści Wojna Swiatow. Powieść ta była w gruncie rzeczy wariacją na temat popularnych wówczas "opowieści o inwazji", w których to armia innego kraju, zwykle Francji bądź Niemiec (w zależności od tego, z kim Wielka Brytania miała akurat gorsze stosunki), próbowała podbić Anglię; kariera tego gatunku trwała do chwili wybuchu pierwszej wojny światowej.

Patrz też: Latwo Powstrzymana Inwazja Obcych, Przybywamy W Pokoju Cel Pal oraz Kosmici To Dranie. Skontrastuj z Dobroduszna Inwazja Obcych.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report