Follow TV Tropes

Following

History Pl / InwazjaObcych

Go ToJeden z [[Pl/StarszeNizTelewizja najstarszych motywów]] [[Pl/{{Fantastyka}} fantastyki]]: istoty z kosmosu przybywają podbić Ziemię.

to:

Istoty z kosmosu przybywają podbić Ziemię. Jeden z [[Pl/StarszeNizTelewizja najstarszych motywów]] [[Pl/{{Fantastyka}} fantastyki]]: istoty z kosmosu przybywają podbić Ziemię.
fantastyki]].* Atak totalny. Wyposażone w przewagę technologiczną armie wroga skierowują swe uzbrojenie oraz [[Pl/TrojnogiPostrach trójnogie maszyny bojowe]] w stronę Ziemi. Ludzkość dzielnie się broni. Najeźdźców udaje się odeprzeć dzięki sprytowi, odwadze lub zwykłemu szczęściu... [[Pl/CzarnyCharakterZwycieza przynajmniej w większości przypadków.]]
* Infiltracja. Kosmici podmieniają ludzi, [[Pl/PranieMozgu piorą im mózgi]] lub [[Pl/PasozytMarionetkarz opanowują ich umysły]], aby przejąć władzę od wewnątrz. Zwykle [[Pl/{{Maskarada}} większość ludzkości niczego zupełnie nie podejrzewa]]. Może grać tu rolę Pl/{{Wirus}}.
* Kombinacja obu powyższych podejść: początkowa infiltracja kładzie grunt pod atak totalny.

Niekiedy w walce z najeźdźcami pomagają ludzkości dobrzy kosmici. Niestety, najczęściej są oni o wiele słabsi i/lub mniej liczni od agresorów; wszak gdyby dorównywali im potęgą, ludzkość przestałaby grać najważniejszą rolę w fabule. Niekiedy zdarza się też Pl/DobrodusznaInwazjaObcych -- wówczas to właśnie dobrzy kosmici są najeźdźcami.

Inwazja obcych jest często alegorią jakiegoś ziemskiego konfliktu, który wydarzył się w przeszłości lub którego nadejścia obawia się ludzkość. Wspomniana wyżej infiltracja szczególnie często stanowi metaforę dla wpływów komunizmu.

Motyw ten, w jego dzisiejszej formie, stworzył H. G. Wells w powieści ''PlLiterature/WojnaSwiatow''. Powieść była w gruncie rzeczy wariacją na temat popularnych wówczas "[[Pl/PodButemDyktatora opowieści o inwazji]]", w których to armia innego kraju, zwykle Francji bądź Niemiec (w zależności od tego, [[Pl/ZPierwszychStronGazet z kim stosunki były aktualnie gorsze]]), próbowała podbić Anglię; kariera tego gatunku trwała [[Pl/ZaSzybko do chwili wybuchu]] pierwszej wojny światowej.

to:

* Atak totalny. Wyposażone w przewagę technologiczną armie frontalny. Zaawansowana technicznie armia wroga skierowują kieruje w stronę Ziemi swe uzbrojenie oraz [[Pl/TrojnogiPostrach trójnogie maszyny bojowe]] w stronę Ziemi.bojowe]]. Ludzkość dzielnie się broni. Najeźdźców udaje się Odwaga, spryt lub zwykłe szczęście pozwala Ziemianom odeprzeć dzięki sprytowi, odwadze lub zwykłemu szczęściu...najeźdźców... [[Pl/CzarnyCharakterZwycieza przynajmniej w większości przypadków.]]
* Infiltracja. Kosmici podmieniają ludzi, zajmują miejsce różnych osób, [[Pl/PranieMozgu piorą im mózgi]] lub [[Pl/PasozytMarionetkarz opanowują ich umysły]], aby przejąć władzę od wewnątrz. Zwykle [[Pl/{{Maskarada}} większość ludzkości niczego zupełnie nie podejrzewa]]. Może grać tu rolę Pl/{{Wirus}}.
* Kombinacja obu powyższych podejść: początkowa infiltracja kładzie grunt pod atak totalny.frontalny.

Niekiedy w walce z najeźdźcami pomagają ludzkości dobrzy kosmici. Niestety, najczęściej są oni o wiele słabsi i/lub mniej liczni od agresorów; wszak przecież gdyby dorównywali im potęgą, ludzkość przestałaby grać najważniejszą rolę w fabule. Niekiedy zdarza Zdarza się też Pl/DobrodusznaInwazjaObcych -- wówczas to właśnie dobrzy kosmici są najeźdźcami.

Inwazja obcych jest często alegorią jakiegoś ziemskiego konfliktu, który wydarzył zaczerpniętego z historii bądź też mogącego wydarzyć się w przeszłości lub którego nadejścia obawia się ludzkość. Wspomniana wyżej infiltracja przyszłości. Zwłaszcza motyw infiltracji szczególnie często stanowi metaforę dla wpływów komunizmu.

Motyw ten, w jego dzisiejszej formie, stworzył H. G. Wells w powieści ''PlLiterature/WojnaSwiatow''. Powieść ta była w gruncie rzeczy wariacją na temat popularnych wówczas "[[Pl/PodButemDyktatora opowieści o inwazji]]", w których to armia innego kraju, zwykle Francji bądź Niemiec (w zależności od tego, [[Pl/ZPierwszychStronGazet z kim stosunki były aktualnie gorsze]]), Wielka Brytania miała akurat gorsze stosunki]]), próbowała podbić Anglię; kariera tego gatunku trwała [[Pl/ZaSzybko do chwili wybuchu]] pierwszej wojny światowej.

Added DiffLines:

->''Hej, hej, Mars atakuje \\
Żadnej litości nie czuje \\
Hej, hej, Mars napada \\
Owoce pracy naszej zjada''
->-- '''Kazik Staszewski''', "Mars napada"

Jeden z [[Pl/StarszeNizTelewizja najstarszych motywów]] [[Pl/{{Fantastyka}} fantastyki]]: istoty z kosmosu przybywają podbić Ziemię.

'''Może się to odbyć na kilka sposobów:'''
* Atak totalny. Wyposażone w przewagę technologiczną armie wroga skierowują swe uzbrojenie oraz [[Pl/TrojnogiPostrach trójnogie maszyny bojowe]] w stronę Ziemi. Ludzkość dzielnie się broni. Najeźdźców udaje się odeprzeć dzięki sprytowi, odwadze lub zwykłemu szczęściu... [[Pl/CzarnyCharakterZwycieza przynajmniej w większości przypadków.]]
* Infiltracja. Kosmici podmieniają ludzi, [[Pl/PranieMozgu piorą im mózgi]] lub [[Pl/PasozytMarionetkarz opanowują ich umysły]], aby przejąć władzę od wewnątrz. Zwykle [[Pl/{{Maskarada}} większość ludzkości niczego zupełnie nie podejrzewa]]. Może grać tu rolę Pl/{{Wirus}}.
* Kombinacja obu powyższych podejść: początkowa infiltracja kładzie grunt pod atak totalny.

Niekiedy w walce z najeźdźcami pomagają ludzkości dobrzy kosmici. Niestety, najczęściej są oni o wiele słabsi i/lub mniej liczni od agresorów; wszak gdyby dorównywali im potęgą, ludzkość przestałaby grać najważniejszą rolę w fabule. Niekiedy zdarza się też Pl/DobrodusznaInwazjaObcych -- wówczas to właśnie dobrzy kosmici są najeźdźcami.

Inwazja obcych jest często alegorią jakiegoś ziemskiego konfliktu, który wydarzył się w przeszłości lub którego nadejścia obawia się ludzkość. Wspomniana wyżej infiltracja szczególnie często stanowi metaforę dla wpływów komunizmu.

Motyw ten, w jego dzisiejszej formie, stworzył H. G. Wells w powieści ''PlLiterature/WojnaSwiatow''. Powieść była w gruncie rzeczy wariacją na temat popularnych wówczas "[[Pl/PodButemDyktatora opowieści o inwazji]]", w których to armia innego kraju, zwykle Francji bądź Niemiec (w zależności od tego, [[Pl/ZPierwszychStronGazet z kim stosunki były aktualnie gorsze]]), próbowała podbić Anglię; kariera tego gatunku trwała [[Pl/ZaSzybko do chwili wybuchu]] pierwszej wojny światowej.

Patrz też: Pl/LatwoPowstrzymanaInwazjaObcych, Pl/PrzybywamyWPokojuCelPal oraz Pl/KosmiciToDranie. Skontrastuj z Pl/DobrodusznaInwazjaObcych.

Showing 2 edit(s) of 2

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report