Follow TV Tropes

Following

Heartwarming / Doki Doki School Hours

Go To

  • Mika-Sensei, I drew you when you were sleeping... Aww...
Top

Example of:

/
/

Feedback