YMMV / Wayne's Worldhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WaynesWorld