Follow TV Tropes

Following

Pl / Prawa I Zasady

Go To

Niektóre motywy są wyrażeniem pewnego mniej lub bardziej podstawowego prawa literatury. Ta kategoria służy jako lista takich praw. Jeśli niektóre z poniższych wpisów wydają ci się nieco sarkastyczne... To dobrze.


Motywy:


Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report