Follow TV Tropes

Following

Pl / Strzelba Czechowa

Go To

Strzelba która wisi na ścianie w pierwszym akcie musi wypalić w trzecim.
— Antoni Czechow, dramaturg rosyjski

Strzelba Czechowa jest sztuczką narracyjną, w której jakiś szczegół wprowadzany jest do fabuły wcześnie, ale jego znaczenie ujawnia się dopiero dużo później.

Wiele ludzi sądzi, że zwrot "strzelba Czechowa" oznacza Zapowiedz, ale według słów samego Rosjanina oznacza to raczej "nie wprowadzaj do fabuły szczegółów bez znaczenia" - innymi słowy, żeby fabuła nie była przepełniona nieistotnymi i odwracającymi uwagę od ważnych rzeczy dodatkami. Strzelba wygląda na taką, co wypali, natomiast Zapowiedz rzadko jest zauważana przez bohaterów.

Advertisement:

Poprawnie użyty, trik ten pozwala na wprowadzenie do fabuły niespodziewanego rozwinięcia bez konieczności wyciągania go Z Kapelusza. A może też być fałszywym tropem.

Wskutek sukcesu historii takich jak np. Zagubieni czy Harry Potter, fani nabrali maniery czepiania się najmniejszych szczegółów utworu i okrzykiwania ich Strzelbami Czechowa... Nierzadko zadziwiając samych autorów. Mówimy na to Skurcz Kozakiewicza lub Masowa Zgadywanka.

Jak się okazuje, Czechow jest nieźle zaopatrzony jak na zwykłego pisarza:

Konkurencyjnym zbrojmistrzem w dzielnicy jest Erwin Schroedinger - jego Strzelba Schroedingera jest warta porównania z zabawką opisywaną wyżej. Przeciwieństwem Strzelby Czechowa jest Falszywy Trop, gdzie coś wydaje się mieć znaczenie, by pod koniec okazało się, że nie ma.

Advertisement:

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report