YMMV / Tenchi Muyo! Ryo-Ohki

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TenchiMuyoRyoOhki