http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Recap/TheXFilesS07E01TheSixthExtinction