Follow TV Tropes

Following

Nl Laconisch / Memetische Mutatie

Go To

Inside jokes tussen fans, verhalen en het internet in het algemeen.


Willen we meer, of minder onafgekorte versies?

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report