Follow TV Tropes

Following

History Nl / AlomtegenwoordigeTrope

Go ToDe type Nl/{{trope}} die je [[Administrivia/SeenItAMillionTimes overal ziet]]. ''Overal''.

to:

De type Nl/{{trope}} die je je [[Administrivia/SeenItAMillionTimes overal ziet]]. ''Overal''.Eigenlijk zijn ''dit'' hét bewijs dat [[TropesAreNotBad tropes niet slecht zijn]]. Als je ''deze tropes'' als {{cliche}} beschouwt kun je alle fictie wel zo bestempelen. Daarom zijn Alomtegenwoordige Tropes vrijwel immuun geworden voor het raken van [[Nl/TropeInDiskrediet in diskrediet]], of het worden van een Nl/WaterNaarDeZeeTrope (of [[Nl/WaterNaarHetZwembadTrope een 'naar het zwembad'-trope]]). Om nog maar te zwijgen over [[ForgottenTrope vergeten worden]].

to:

Eigenlijk zijn ''dit'' hét bewijs dat [[TropesAreNotBad tropes niet slecht zijn]]. Als je ''deze tropes'' als {{cliche}} beschouwt kun je alle fictie wel zo bestempelen. Daarom zijn Alomtegenwoordige Tropes vrijwel immuun geworden voor het raken van [[Nl/TropeInDiskrediet in diskrediet]], of het worden van een Nl/WaterNaarDeZeeTrope (of [[Nl/WaterNaarHetZwembadTrope een 'naar het zwembad'-trope]]). Om nog maar te zwijgen over [[ForgottenTrope vergeten worden]].

Added DiffLines:

De type Nl/{{trope}} die je [[Administrivia/SeenItAMillionTimes overal ziet]]. ''Overal''.

Sommigen zijn intrestiek onmisbaar voor de kunst van het verhalenvertellen zelf; ze zijn zo ubiquitair dat je ze niet eens ziet als Nl/{{trope}}s tot je dat wordt vertelt. Soms zijn het [[AcceptableBreaksFromReality Accepteerbare Breuken Met De Werkelijkheid]]--onrealistische tropes die intrinsiek zijn aan de escapistische aantrekkingskracht van fictie, hetgeen enigszins verloren gaat wanneer ze worden [[{{Averted}} ontweken]]. Dat heb je nog die tropes die geenszins nodig zijn, maar ''volkomen natuurlijk'' overkomen--tijdloze klassiekers die de blauwdruk hebben gelegd voor miljoenen verhalen die erna uitkwamen en het publiek al eeuwen lang in de ban houdt. Je verwacht ze tegen te komen in de Nl/{{werken}}, je hoopt het zelfs; wanneer je het EstablishingShot ziet vraag je je direct af, "Waar is Nl/DeHeld?" Als we elk voorbeeld van dit soort tropes zouden opsommen zijn we eeuwig bezig; vandaar dat sommigen enkel voorbeelden toelaten waarbij er [[PlayingWithATrope wordt gespeeld met de trope]], in plaats van dat-ie 'normaal' wordt toegepast.

Eigenlijk zijn ''dit'' hét bewijs dat [[TropesAreNotBad tropes niet slecht zijn]]. Als je ''deze tropes'' als {{cliche}} beschouwt kun je alle fictie wel zo bestempelen. Daarom zijn Alomtegenwoordige Tropes vrijwel immuun geworden voor het raken van [[Nl/TropeInDiskrediet in diskrediet]], of het worden van een Nl/WaterNaarDeZeeTrope (of [[Nl/WaterNaarHetZwembadTrope een 'naar het zwembad'-trope]]). Om nog maar te zwijgen over [[ForgottenTrope vergeten worden]].

Niet te verwarren met [[UniversalTropes Universele Tropes]], die worden gebruikt door alle ''soorten'' media, maar niet ubiquitair hoeven te zijn. Als een Nl/{{trope}} alomtegenwoordig is, maar enkel binnen een bepaald genre, heb je wellicht te maken met een [[NecessaryWeasel Noodzakelijke Wezel]].

Contrasteer met [[Administrivia/NotATrope Niet Een Trope]] en [[Administrivia/PeopleSitOnChairs Mensen Zitten Op Stoelen]]. Vergelijk met [[Administrivia/NoTropeIsTooCommon Geen Trope Komt Te Vaak Voor]]. Zie ook [[CutToTheIndex Knip Naar De Index]] en [[LawsAndFormulas Wetten En Formules]].

De opgesomde voorbeelden van deze tropes zijn gelimiteerd tot vermijdingen en inversies, gezien rechtstreekse voorbeelden veel te talrijk zijn.
----
!!Nl/{{Trope}}s

[[index]]

* Nl/DeAntagonist [TheAntagonist]
* Nl/AntropischPrincipe [AnthropicPrinciple]
* Nl/DeClimax [TheClimax]
* Nl/{{Conflict}} [{{Conflict}}]
* Nl/{{Consistentie}} [{{Consistency}}]
* Nl/PasgeboreneVanDrieMaandenOud [ThreeMonthOldNewborn]
* Nl/DynamischPersonage [RoundedCharacter]
* Nl/FlashbackInDerdePersoon [ThirdPersonFlashback]
* Nl/IncidentTrigger [IncitingIncident]
* Nl/NarratieveTellen [NarrativeBeats]
* Nl/OneindigVeelVoorraadTeKoop [InfiniteStockForSale]
* Nl/{{Ontknoping}} [{{Denouement}}]
* Nl/OpborrelendConflict [RisingConflict]
* Nl/{{Personages}} [{{Characters}}]
* Nl/{{Plot}} [{{Plot}}]
* Nl/PlotApparaat [PlotDevice]
* Nl/{{Plotpoint}} [PlotPoint]
* Nl/{{Pointe}} [{{Punchline}}]
* Nl/PointOfView [PointOfView]
* Nl/DeProtagonist [TheProtagonist]
* Nl/DeSetting [{{Settings}}]
* Nl/TerugkerendPersonage [RecurringCharacter]
* Nl/TijdGaatMaarDoor [TimeMarchesOn]
* Nl/VierdeWand [FourthWall]
* Nl/VrolijkEinde [HappyEnding]
* Nl/VuurIsRood [FireIsRed]
* Nl/WaterIsBlauw [WaterIsBlue]
[[/index]]
----
[Engels: OmnipresentTrope]
[[source:En:OmnipresentTrope]]

Showing 2 edit(s) of 2

Top

Example of:

/
/

Feedback