YMMV / Brave Fencer Musashi


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BraveFencerMusashi