Follow TV Tropes

Following

Nl / Narratieve Tropes
aka: Narrative Tropes

Go To

De elementen die gebruikt worden om een verhaal te vertellen.[Engels: Narrative Tropes]

Alternative Title(s): Narrative Tropes

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report