Follow TV Tropes

Following

Hu / Galaktitkos Kuldetes

Go To

A sci-fi sorozat színészei sci-fibe illő kaladokba keverednek.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report