YMMV / The Devils

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheDevils