Follow TV Tropes

Following

History Nl / LaconischeWiki

Go To


Added DiffLines:

->''Wil kort ik zijn.''
-->-- '''Polonius''', ''Theatre/{{Hamlet}}, Tweede Bedrijf, Tooneel II[[labelnote:Opm.]]Gebaseerd op een vroegnieuwnederlandse vertaling van het toneelstuk.[[/labelnote]]''

Weglaten van onnodige woorden.

De 'laconisch'-pagina's zijn bedoeld voor korte verklaringen die het kernidee beschrijven van de pagina waar ze bij horen.

[[https://tvtropes.org/pmwiki/namespace_index.php?ns=NlLaconisch Dit]] is een lijst van alle pagina's in de '[=NlLaconisch=]'-naamruimte.
----
[Engels: LaconicWiki]
[[source:En:LaconicWiki]]

Showing 2 edit(s) of 2

Top

Example of:

/
/

Feedback