Follow TV Tropes

Following

History Creator / WallaceHuo

Go To

OR

Is there an issue? Send a MessageReason:
None

Added DiffLines:

* ''Love in the Forlorn City'' (2008) -- Yan Fei
* ''Series/ChinesePaladin3'' (2009) -- Xu Chang Qing
* ''New One Plum Blossom'' (2010) -- Zhao Shi Jun
* ''Detective Tang Lang'' (2010) -- Tang Lang
* ''Go Yi Yi Go'' (2010) -- Cao Yan
* ''Series/TheVigilantesInMasks'' (2011) -- Li Ge Xiao
* ''Series/TheGlamorousImperialConcubine'' (2011) -- Liu Lian Cheng
* ''Inspire the Life'' (2011) -- Han Zi Hang
* ''Lord of Legal Advisors'' (2012) -- Meng Tian Chou
* ''Swordsman'' (2013) -- Linghu Chong
* ''Perfect Couple'' (2014) -- Jin Yuan Bao
* ''Incisive Great Teacher'' (2014) -- Cameo
* ''Battle of Changsha'' (2014) -- Gu Qing Ming
* ''The Great Protector'' (2014) -- Liu An Shun
* ''Series/TheJourneyOfFlower'' (2015) -- Bai Zi Hua
* ''Love Me If You Dare'' (2015) -- Bo Jing Yan /Simon Allen
* ''The Imperial Doctress'' (2016) -- Zhu Qi Zhen
* ''Series/RuyisRoyalLoveInThePalace'' (2018) -- Hongli / Qianlong Emperor
* ''The Great Craftsman'' (2019) -- Shen Qi Nan
* ''Light the Night'' (2021) -- Ma Tien Hua
Is there an issue? Send a MessageReason:
None

Added DiffLines:

[[quoteright:264:https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/wallace_huo.png]]

Wallace Huo (Chinese name 霍建華, Huo Chien Hwa, born 26 December 1979 in Taipei, Taiwan) is a Taiwanese actor, singer and producer. He has also appeared in Mainland Chinese films and series.

In 2016 he married Ruby Lin, his co-star in ''Sound of Colors'' and ''Series/TheGlamorousImperialConcubine''.

!!Filmography
!!!Film
* ''Hands in the Hair'' (2005) -- A Hua
* ''Contract About Interchange Status'' (2009) -- Mai Zhe Lun
* ''Ultra Reinforcement'' (2012) -- Yang Zhiang
* ''The Honey Enemy'' (2015) -- Xu Mo
* ''Inside or Outside'' (2016) -- Xie Tian You/Qiu Le
* ''Hide and Seek'' (2016) -- Zhang Jia Wei
* ''Suddenly Seventeen'' (2016) -- Mao Liang
* ''Reset'' (2017) -- Cui Hu
* ''Our Time Will Come'' (2017) -- Li Jin Rong
* ''The Founding of an Army'' (2017) -- UsefulNotes/ChiangKaiShek
* ''Somewhere Winter'' (2019) -- Qi Xiao

!!!Television
* ''Star'' (2002) -- Xia Yuan Qiao
* ''Pretty Girl'' (2003) -- Fu Li Heng
* ''The Great Teacher'' (2003) -- Cameo
* ''My Secret Garden'' (2003) -- Cameo
* ''At Dolphin Bay'' (2003) -- Zhong Xiao Gang
* ''Westside Story'' (2003) -- Xing Wang
* ''100% Senorita'' (2004) -- Li Wei Xiang
* ''The Royal Swordsmen'' (2005) -- Guihai Yi Dao
* ''Romance of Red Dust'' (2005) -- Li Jing
* ''Sound of Colors'' (2006) -- Lu Yun Xiang
* ''Emerald on the Roof'' (2006) -- Zhou Nian Zhong
* ''Love at First Fight'' (2007) -- Li Ya Shou
* ''Rouge Snow'' (2008) -- Xia Yun Kai
* ''A Mobile Love Story'' (2008) -- Lu Yun Fei
* ''Modern Beauty'' (2008) -- Yang Guang
----

Top