YMMV / White Chicks

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WhiteChicks