YMMV / Sex Pistols


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SexPistols