YMMV / I Spy

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ISpy