YMMV / Hey Dude!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HeyDude