YMMV / He Is My Master

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HeIsMyMaster