YMMV / Frailtyhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Frailty