YMMV / Buddy Hollyhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BuddyHolly