YMMV / Basket Casehttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BasketCase