YMMV / Andrew W.K.http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AndrewWK