Series / Tekkouki Mikazuki

Tekkouki Mikazuki, a 6-episode miniseries produced by Keita Amemiya before GARO, is about a boy called Kazeo that find a Humongous Mecha via Robot Hands.

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Series/TekkoukiMikazuki