Series: Tekkouki Mikazuki

Tekkouki Mikazuki, an 6-episode miniseries produced by Keita Amemiya before GARO, is about a boy called Kazeo that find an Humongous Mecha by a Robot Hands.