troperville

tools

toys

Wiki Headlines
It's time for the second TV Tropes Halloween Avatar Contest, theme: cute monsters! Details and voting here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Dickie Dick Dickens
Dickie Dick Dickens er en serie hørespill skrevet av det tyske ekteparet Rolf & Alexandra Becker. Oversatt av Hans Heiberg og fremført i NRKs Radioteateret. Senere utgitt på CD av Lydbokforlaget.

Denne serien påviser eksempler av:

  • Jeg Vil Bare Være Normal: Dickie vil helst leve som en vanlig lommetyv, ihvertfall i den første serien.
  • Repeterende Navn: Hovedpersonens navn: Dickie Dick Dickens.
  • Bananrepublikk: Canastarika.
  • Umulig Tyv: Hovedpersonen er den eneste som kan stjele pistolen ut av lomma på en politimann.
  • Fantomtyv: I Underverdenens Oververden, kan både Dickie og Donald D. Dobberman ansees som dette.


    No/Verk Av Forskjellige Slag    

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1506
23