troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: Legendaariset Tropet
Legendaariset Tropet ovat wikin selkäranka, perusasiat, ja jos kyseessä olisi Pokemon-peli, tämä olisi lista kaikista jotka pitää saada kiinni.

Lista on tällä hetkellä rakenteilla, kunnes käännöskomitea (käytänössä Jethro Q Walrustitty ja Gobolt) päättävät millä nimellä kutsua niitä.

Korkean Jannitteen Painajais PolttoaineIn FinnishMac Guffin

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
752
2