troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
Fi: Korkean Jännitteen Painajais Polttoaine
On painajaisten lietsojaa. Sitten on tätä, tarkoituksella ketä tahansa pelottamaan(usein tekijän iloksi) luotu tyyppi, joka saa sinut kyyristymään tuolissasi sikiöasentoon ja katsomaan olkasi yli, usein kahdestikin(tai kolmesti... tai neljästi...).

Vertailuna, kun joku luo teoksen, jonka ei ole tarkoitus olla pelottava, kyseessä on tavallinen painajaishoukutin. Jos sen on tarkoitus olla pelottava eikä onnistu tehtävässään ja muuttuukin hulvattomaksi, kyseessä on painajaisnauratinta.

Monille kauhuelokuville tämän vaikutuksen saavuttaminen on koko jutun ydin. Jostain syystä monet meistä tykkäävät pelästyä tarkoituksella. Selviämiseen jostain pelottavalta vaikuttavasta saattaa liittyä tietty euforia tai ehkä tiedämme, ettei fiktio tee meille mitään pahaa ja siten pelkääminen ilman varsinaista vaaraa on hauskaa. Joidenkin mielestä pelkojemme tutkiminen suhteellisen turvallisesta asemasta on katartista ja terapeuttista. Tämä on joka tapauksessa lajityypille normaalia. Toisia viehättävät juuri ne asiat, joita useimmat ihmiset välttävät. Toisinaan tämä troopissa on mukana Inhotusta. Korkean tason painajaisvahventajaa vo myös syntä vahingossa, kun teoksen tekijät pyrkivät olemaan pelottavia ja onnistuvat siinä yli odotustensa ja aikeidensa.


KliseeIn FinnishLegendaariset Tropet

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1291
31