troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: MacGuffin
MacGuffin, tai Mc Guffin tai jopa Maguffin on tarinan kantava elementti, yleensä esine, jonka ympärillä tapahtumat kulkevat. Toisin kuin Tsehovin Ase, MacGuffin ei varsinaisesti vaikuta tapahtumiin. Tyypillisimmillään MacGuffin on vakoojatarinan salkullinen salaisia papereita, tai Maltan Haukan nimikko-patsas, joka lopussa paljastuu arvottomaksi.

Akateemisessa yhteydessä Mac Guffin kulkee myös nimellä Kultainen Talja, vanhan Kreikkalaisen myytin mukaan, jossa Agronautit lähtevät etsimään myyttistä Kultaista Taljaa, ja tarinan tarkoitus on lähinnä vain kertoa matkasta sen luo.


Esimerkkejä:

  • Maltan Haukka kertoo vakoojista jotka havittelevat nimessä esiintyvää patsasta.
  • Hitchcockin elokuvassa Vaarallinen Romanssi, hahmot jahtaavat "valtionsalaisuuksia".
  • Mysteerinen salkku Pulp Fictionissa.
  • Kalevalan Sampo oli alunperin myös eräänlainen Kultainen Talja, mutta Lönnrotin mielestä se ei ollut tarpeeksi jännittävää.


Legendaariset TropetIn FinnishPaha Yliherra

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
2477
3