YMMV / That's My Boy


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ThatsMyBoy