YMMV / Police Squad!


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PoliceSquad