YMMV / Police Squad!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PoliceSquad