YMMV / Key/Visual Arts

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/KeyVisualArts