YMMV / Higher Ground


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HigherGround