YMMV / Geist


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Geist